माझो कोंकण ! येवा… कोंकण आपलोच आसा !!! Mazo Konkan ! Yeva… Konkan Aaploch Aasa!!!

माझो कोंकण ! …

http://www.mazokonkan.in

येवा… कोंकण आपलोच आसा !!!

घेऊन येत आहे फक्त आणि फक्त तुमच्या, आमच्या, आपल्या सर्वांच्या कोंकणाचा इतिहास, लोक आणि लोक-कला, उद्योग व्यवसाय, चाली-रिती, परंपरा, देवस्थान, पर्यटन स्थळे व इतर बरेच काही… ते देखील इंटरनेटच्या माध्यमातून.

 

Mazo Konkan !…

http://www.mazokonkan.in

Yeva… Konkan Aaploch Aasa!!!

Presents only and only for you the History, Geography, Culture, Tradition, Business, Holy Places, Tourism and etc… of KONKAN that too through Internet Media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s